logo, kancelaria adwokacka legionowo

Wiata według prawa budowlanego

Spis treści

Dowiedz się czym jest wiata według prawa budowlanego i czy jej budowa wymaga zezwolenia.

Zastanawiałeś się kiedyś czy możesz postawić wiatę na swojej działce bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procesy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę? W tym artykule wyjaśniamy jak krok po kroku wygląda proces wstawiania wiaty według prawa budowlanego. Omówimy wymagania i regulacje prawne, abyś bez przeszkód i w pełni legalnie mógł postawić wiatę na swojej działce.

Wiata bez pozwolenia – Przepisy prawa budowlanego w 2023 roku.

Od 2020 roku, dzięki nowelizacji przepisów prawa budowlanego możliwa jest budowa wiaty bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia, ale tylko w określonych przypadkach.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane, a dokładniej art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych a działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.
Wiata według prawa budowlanego

Definicja wiaty

Wiata, w kontekście budowlanym, to zazwyczaj lekka konstrukcja, która służy jako osłona przed warunkami atmosferycznymi. Wiata może być otwarta lub częściowo zamknięta, z jednej lub kilku stron. Najczęściej wiaty są wykorzystywane jako miejsca do przechowywania pojazdów, narzędzi, sprzętu ogrodniczego lub jako miejsce do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Mimo że termin “wiata” pojawia się w wielu przepisach prawa budowlanego, nie znajdziemy jego jednoznacznej definicji w ustawie o prawie budowlanym. Zatem, prawo budowlane nie dostarcza nam klarownego określenia, czym jest wiata. Brak ustawowej definicji wiaty powoduje, że kwalifikacja obiektu budowlanego do tego pojęcia powinna uwzględniać również jego funkcję. Zawsze więc należy brać pod uwagę faktyczne przeznaczenie takiej wiaty. Jeżeli przykładowo, wiata miałaby posłużyć jako zadaszenia dla parkujących samochodów, to wówczas należy ją uznać jako zadaszone miejsce postojowe.

Jeżeli planujesz budowę jakiegokolwiek obiektu na działce leśnej lub rolnej, musisz najpierw dokonać formalnego wyłączenia działki z produkcji leśnej lub rolnej. Dlatego, jeśli jesteś właścicielem gruntów leśnych lub rolnych i chcesz na nich postawić wiatę, warto sprawdzić na wstępie, czy na danym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei, jeśli chodzi o postawienie wiaty, budynku gospodarczego czy drewnianej altany na działce o charakterze rolnym, konieczne jest dokonanie zmiany jej przeznaczenia na cele nierolnicze, co oznacza formalne wyłączenie działki z produkcji rolnej.

Czy wiata musi być wykonana z konkretnego materiału?

Polskie prawo nie precyzuje materiału, z jakiego ma być wykonana wiata. Każdorazowo należy ocenić, czy wznoszona konstrukcja będzie kwalifikowała się jako wiata, czy jako budynek.

Jaką wiatę bez pozwolenia można postawić?

Jeśli chcesz wybudować wiatę na działce, na której już znajduje się budynek mieszkalny lub na działce, która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, możesz to zrobić bez żadnych formalności. Bez pozwolenia na budowę można wybudować wiatę o powierzchni zabudowy do 50 m2. Prawo budowlane określa jednak, że na każde 1000 m2 działki można wybudować maks. 2 takie obiekty.

Podsumowanie - budowa wiaty według prawa budowalnego

Bez pozwolenia na budowę można postawić wiatę o powierzchni do 50 m2 (oczywiście pamiętając o wyżej wymienionych w artykule wytycznych). Prawo budowlane nie określa materiału, z jakiego ma być wybudowana wiata. Pamiętajmy, że powyższy artykuł stanowi jedynie informacje poglądowe. Każdorazowo w przypadku wątpliwości co do przepisów, warto skorzystać z naszego wsparcia, jak również udać się do właściwego urzędu, by skonsultować możliwość postawienia wiaty. Pozwoli to uniknąć kar nakładanych na podstawie przepisów o samowoli budowlanej.

Udostępnij ten post: