logo, kancelaria adwokacka legionowo

Altana według prawa budowlanego

Spis treści

Altana na działce to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Altany na działce służą zazwyczaj jako miejsce odpoczynku i spotkań, a także jako schronienie przed słońcem czy deszczem. Mogą być one konstrukcjami ażurowymi, często ozdobnymi lub zabudowanymi, wzorowanymi na wiejskich chatach, często z obszernymi tarasami i podpiwniczone.

Definicja Altany

Definicję altany możemy znaleźć w regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z nim: Altana działkowa stanowi wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki. Altana powinna być kojarzona z lekkim, przewiewnym budynkiem. Istotny jest również materiał, z którego powstała altana. Przykładowo, materiał w postaci drewnianych półbali wykorzystany do budowy danego obiektu nie pozwoli uznać go za altanę z uwagi na trwalszy charakter takiego materiału.

Altana według prawa budowlanego

Altana bez pozwolenia – Przepisy prawa budowlanego w 2023 roku

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 29 ust. 2 pkt 3 obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, konstrukcja i posadowienie altany nie jest obciążone żadnymi formalnościami administracyjnymi. Nie jest wymagane ani uzyskanie pozwolenia na budowę, ani zgłoszenie budowy, pod warunkiem spełnienia trzech poniższych kryteriów:

  1. Altana jest obiektem wolnostojącym, co oznacza, że nie jest dobudowana do innego budynku lub altany.
  2. Powierzchnia zabudowy altany nie przekracza 35 m² (Uwaga! Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości altany ani materiałów, z jakich może być wykonana).
  3. Na każde 500 m² powierzchni działki nie może znajdować się więcej niż dwie altany. Dla działki o powierzchni mniejszej niż 500 m², bez zgody urzędu można wybudować jedną małą altanę.

Kluczowe jest to, że wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w starostwie, wraz z dołączonym projektem budowlanym altany.

W przypadku, gdy powierzchnia zabudowy altany przekroczy powyższe ramy zostanie ona uznana za samowolę budowlaną i konieczne może być jej rozebranie. Stąd zawsze zaleca się upewnienie, że planowana altana spełnia wszystkie z trzech podanych wyżej wymogów przed rozpoczęciem budowy.

Jeśli planujesz budowę altany, której powierzchnia przekracza 35 m², konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Procedura ta wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w starostwie powiatowym.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, warto sprawdzić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Informacje te pozwolą Ci dowiedzieć się, czy budowa altany w wybranym miejscu jest możliwa.

Jeśli Twoja działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne może być uzyskanie warunków zabudowy. Pamiętaj, że każda decyzja o budowie powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem i konsultacją prawną, tak aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych w przyszłości.

Udostępnij ten post: