logo, kancelaria adwokacka legionowo

Poznaj naszych ekspertów. Możesz mieć pewność, że Twoje sprawy będą w najlepszych rękach.

Poznaj partnerów

Łukasz Jabłoński

Adwokat Łukasz Jabłoński
Partner

Partner kancelarii, adwokat i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny . Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla biznesu, w sprawach dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada również szerokie doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych.

Od wielu lat pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu trudnych i skomplikowanych problemów prawnych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy i zrozumieniu potrzeb klienta, zyskał zaufanie wielu przedsiębiorców. Doradza klientom w bieżącej działalności gospodarczej, ale też wspiera klientów w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Udziela doradztwa prawnego przy realizacji inwestycji budowlanych oraz reprezentuje klientów w sporach dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego. Z pełnym zaangażowaniem pomaga klientom w dochodzeniu swoich praw oraz zapobieganiu sytuacjom związanym z naruszeniem prawa.

Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie postępowań przygotowawczych i sądowych prowadzonych przez organy ścigania w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi. W swojej praktyce z powodzeniem reprezentował klientów przed organami ścigania oraz w postępowaniach przed sądami karnymi. Doradza na co dzień swoim klientom w zakresie karnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Uczestniczy w wielu procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, pomagając firmom w poprawie swojej sytuacji finansowej oraz uniknięciu bankructwa. Jego praca w tym zakresie polega na ścisłej współpracy z klientem, analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaproponowaniu najlepszych rozwiązań prawnych i finansowych. Zajmuje się również prowadzeniem negocjacji z wierzycielami i sporządzaniem dokumentów związanych z procesami restrukturyzacyjnymi.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu RBG Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. – spółki, której zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych oraz pełniącej funkcję organu pozasądowego jako nadzorca sądowy, zarządca masy sanacyjnej i syndyk masy upadłości.

Adwokat Łukasz Jabłoński stoi również na czele Renaissance Business Group, której głównym celem jest zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa we wszelkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Stypendysta programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Groningen w Holandii (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Floryda (Levin College of Law, University of Florida)
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dagmara jabłońska

Adwokat Dagmara Jabłońska
Partner

Partner kancelarii, adwokat. Wspiera przedsiębiorców w ich bieżącej działalności oraz świadczy usługi prawne dla biznesu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, ochronie danych osobowych i compliance. Prowadzi procesy transakcyjne z udziałem przedsiębiorców oraz projekty nieruchomościowe.

Współpracuje z klientami z różnych sektorów gospodarki, m.in. branży energetycznej, budowlanej, e-commerce, transportowej i przemysłowej. Zapewnia kompleksowe doradztwo prawne przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Jest ceniona przez klientów za swoją otwartość, komunikatywność, profesjonalizm, ale również etykę pracy.

 

Udziela porad prawnych zarówno dla pracowników, jak również pracodawców. Doradza klientom m.in. w kwestiach związanych z umowami o pracę, rozwiązywaniem stosunków pracy, wypadkami przy pracy, mobbingiem, wynagrodzeniami, czasem pracy. Reprezentuje klientów przed sądami pracy wszystkich instancji. Zajmuje się również tworzeniem i analizą projektów dokumentacji pracowniczej.

 

Posiada unikatową wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych. Jej praktyka obejmuje pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych, prowadzenie projektów wdrożeniowych RODO, doradztwo w zakresie wdrażania i funkcjonowania konkretnych rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, sporządzanie wymaganej dokumentacji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innymi organami. Prowadzi w tym zakresie szkolenia indywidualne i grupowe dla kadry pracowniczej i zarządczej przedsiębiorstwa.

 

Pomaga klientom w tworzeniu systemów compliance i kontroli wewnętrznej. Potrafi zidentyfikować w przedsiębiorstwie ryzyka wynikające z niezgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami. W celu minimalizacji zagrożeń zajmuje się przygotowywaniem wewnętrznych zasad funkcjonowania i opracowywaniem procedur. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu compliance.

 

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

 • Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Groningen w Holandii (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Absolwentka British Law Centre we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej i „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” na Uczelni Łazarskiego