logo, kancelaria adwokacka legionowo

Rozdział I – Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Jabłońska Jabłoński Adwokaci spółka partnerska, ul. Królowej Jadwigi 2/12, 05-120 Legionowo, KRS: 0001022700, NIP: 5361969191 (dalej: Administrator).
 2. Wszelkie pytania bądź wątpliwości w sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo kierować do Administratora pisemnie na adres siedziby bądź mailowo: kancelaria@jablonscy-adwokaci.pl.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • nazwa firmy – (jeśli dotyczy),
 • numer NIP – (jeśli dotyczy),
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej – (jeśli dotyczy),
 • bądź inne podane przez Państwa.
 1. Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane w celu:
 • realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy i sprzedaży produktów, bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów świadczące m.in. usługi informatyczne i księgowe.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści przetwarzanych danych
 • sprostowania przetwarzanych danych
 • usunięcia przetwarzanych danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • sprzeciwu przetwarzania danych
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, /UODO/SkrytkaESP).

Uprawnienia mogą zostać zrealizowane poprzez korespondencję elektroniczną (kancelaria@jablonscy-adwokaci.pl) bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych niezbędnych do wykonania umowy bądź do udzielenia odpowiedzi uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie nawiązanie efektywnej relacji z Administratorem.
 2. Na stronie Administratora mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Rozdział II – Polityka cookies

 1. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, będą one zapisane w pamięci Państwa przeglądarki.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
 • „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
 • “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
 • „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
 1. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.