logo, kancelaria adwokacka legionowo

Zorganizowana grupa przestępcza – czym jest?

Spis treści

Zorganizowana grupa przestępcza: Definicja

Zorganizowana grupa przestępcza to trwałe i dobrze zaplanowane zrzeszenie składające się z minimum trzech osób, które łączy wspólny cel: popełnianie określonych czynów zabronionych. Zwykle motywem takich działań jest chęć uzyskania korzyści materialnych.

Zorganizowana grupa przestępcza: Struktura

Grupy tego typu charakteryzują się złożoną strukturą wewnętrzną, opierającą się na hierarchii. Każdy z członków ma wyznaczone zadania i odpowiedzialności, które są zazwyczaj ściśle określone i dostosowane do jego umiejętności oraz doświadczenia. Koordynacja działań w grupie jest kluczem do ich skuteczności, co pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie przestępczych zamierzeń.

Członkowie takiej grupy nie tylko współpracują ze sobą, ale też wzajemnie się uzupełniają, co sprawia, że są trudniejsi do wykrycia i rozbicia przez organy ścigania. W zorganizowanej grupie przestępczej zwykle możemy wyróżnić lidera – przywódcę, specjalistów w różnych dziedzinach oraz “żołnierzy” – osoby wykonujące konkretne zadania na niższych szczeblach hierarchii.

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Europy Środkowej, zorganizowane grupy przestępcze rosły w siłę w latach 90-tych, kiedy to zmiany polityczne i społeczne stworzyły dla nich dogodne warunki do działania.

Mężczyzna należący do zorganizowanej grupy przestępczej

kara za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Odpowiedzialność karną za udział w zorganizowanej grupie przestępczej determinuje art. 258 Kodeksu karnego.

Podstawowa odpowiedzialność karna:

Uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej jest surowo zabronione przez polskie prawo karne. Art. 258 § 1 Kodeksu karnego jasno stanowi, że osoba biorąca udział w takiej grupie z intencją popełnienia przestępstwa (w tym skarbowego) naraża się na karę pozbawienia wolności w przedziale od 6 miesięcy do 8 lat.

Uczestnictwo w grupach o zaostrzonych celach:

Polskie prawo przewiduje znacznie surowsze kary dla osób angażujących się w działalność grup o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym. Za samo uczestnictwo w takiej grupie grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Liderzy i twórcy grup zbrojnych czy terrorystycznych:

Osoby stojące za zakładaniem lub przywództwem w grupach o takim charakterze muszą liczyć się z jeszcze bardziej surowymi konsekwencjami. Za założenie lub kierowanie grupą zbrojną kara wynosi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku organizacji o charakterze terrorystycznym kary pozbawienia wolności wynoszą od 3 lat do 20.

Jest to jasny sygnał od państwa, że działalność w grupach o takim profilu jest traktowana szczególnie poważnie i surowo karana.

Udostępnij ten post: