logo, kancelaria adwokacka legionowo

Zakładanie oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce

Spis treści

Zakładanie oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce to proces złożony, ale wykonalny, który może otworzyć przed Twoją firmą nowe możliwości na polskim rynku. Jako kancelaria prawna specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców przygotowaliśmy krótki przewodnik, aby pomóc Ci zrozumieć jak to wygląda od strony prawnej.

Podstawy prawne i wymogi

Aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, zagraniczne firmy mogą utworzyć oddział, który pozwoli im działać zgodnie z polskim prawem, zachowując przy tym swoje zagraniczne tożsamości korporacyjne.

Zanim przystąpisz do zakładania oddziału w Polsce, musisz upewnić się, że Twoje przedsiębiorstwo spełnia określone wymogi prawne. Przede wszystkim, Twoja firma musi być zarejestrowana zgodnie z przepisami kraju macierzystego. Dokumenty rejestrowe oraz statut lub umowa spółki będą niezbędne w procesie rejestracji oddziału w Polsce.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Rejestracja oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce odbywa się poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Od 1 lipca 2021 r. wnioski o wpis do KRS muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal PRS.

Zakładanie oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce

Proces rejestracji oddziału

Wniosek o wpis oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa do KRS składa się elektronicznie. Formularz wniosku musi być wypełniony w języku polskim, a wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane elektronicznie, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub zaufanego.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

  • adres w Polsce osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale,
  • zaświadczenie o wzajemności działania wydane przez polskie przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego,
  • akt założycielski, umowa lub statut przedsiębiorstwa wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
  • odpis z rejestru przedsiębiorców zagranicznych wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
  • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

Koszt rejestracji oddziału zagranicznej firmy w Polsce wynosi:

 

  • 500 zł za wpis do KRS,
  • 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w terminie 7 dni od jego wpływu. W przypadku konieczności usunięcia braków formalnych wniosek jest rozpatrywany w terminie 7 dni od ich usunięcia.

Dodatkowe formalności

Po wpisie do KRS przedsiębiorca musi zgłosić dodatkowe dane do urzędu skarbowego, takie jak numery rachunków bankowych, informacje o statusie spółki, liczbie pracowników oraz miejsca prowadzenia działalności.

Prawne aspekty funkcjonowania oddziału

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce działa na rzecz i w imieniu przedsiębiorstwa macierzystego. Oznacza to, że odpowiedzialność za zobowiązania oddziału ponosi przedsiębiorstwo zagraniczne.

POdsumowanie

Zakładanie oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce to proces wymagający dokładności i przestrzegania wielu formalności. Od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez spełnienie wymogów podatkowych, po zarządzanie księgowością i personelem – każdy krok jest ważny dla legalnego i efektywnego funkcjonowania oddziału.

 

Nasza kancelaria jest gotowa wesprzeć Cię na każdym etapie zakładania i prowadzenia oddziału w Polsce, zapewniając kompleksową obsługę prawną i doradztwo na najwyższym poziomie. Jeżeli masz pytania dotyczące tego tematu — zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Udostępnij ten post: