logo, kancelaria adwokacka legionowo

Wygrana sprawa przed KIO

W postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentowaliśmy Wykonawcę zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Odwołujący w tej sprawie bezzasadnie zarzucił, że cena zaoferowana za realizację przedmiotu zamówienia jest rażąco niska.

W toku postępowania skutecznie wykazaliśmy przede wszystkim, że zaoferowana przez naszego Klienta cena jest realna, a zarazem wykonanie przez Wykonawcę umowy o udzielenie zamówienia publicznego przy zachowaniu reguł rynkowych jest w pełni opłacalne.

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła nasze stanowisko w sprawie, ustalając, że nie ma podstaw do uznania, że cena zaoferowana przez naszego Klienta w postępowaniu przetargowym stanowi znamiona rażąco niskiej. Tym samym, nasz Klient może podpisać umowę z Zamawiającym i rozpocząć realizację prac.

Sprawę prowadził partner Kancelarii, adwokat Łukasz Jabłoński.