logo, kancelaria adwokacka legionowo

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności to kluczowy element zarządzania finansami w każdym przedsiębiorstwie. Niezależnie od tego, jak dobrze działa Twój biznes, opóźnienia w płatnościach mogą mieć znaczący wpływ na płynność finansową i zdolność do inwestowania w rozwój. Oferujemy kompleksową usługę windykacji należności, która obejmuje:

Windykacja należności Warszawa

Nasze usługi w zakresie windykacji należności obejmują:

  • reprezentacja klientów na każdym etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego w celu odzyskania wierzytelności
  • pomoc w odzyskaniu środków pieniężnych poprzez skutecznie działania również przeciwko osobom, na rzecz których dłużnicy przenoszą majątek
  • wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń transakcji handlowych minimalizujących ryzyko braku zaspokojenia wierzycieli

Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego w celu odzyskania wierzytelności:

Reprezentowanie naszych klientów w sądzie jest kompleksowym procesem, który zaczyna się już od analizy dokumentacji i przygotowania strategii prawnej. Pomagamy w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym pozwów i wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego. W trakcie samego postępowania sądowego reprezentujemy Cię na rozprawach, składamy niezbędne pisma i dbamy o to, aby Twoje interesy były właściwie zabezpieczone. Jeżeli sprawa dojdzie do etapu egzekucji sądowej, współpracujemy z komornikami i innymi organami w celu jak najszybszego i najefektywniejszego odzyskania Twoich należności.

Pomoc w odzyskaniu środków pieniężnych poprzez skuteczne działania również przeciwko osobom, na rzecz których dłużnicy przenoszą majątek:

Częstą praktyką dłużników jest przenoszenie majątku na inne osoby w celu uniknięcia egzekucji. W takich przypadkach oferujemy skuteczne narzędzia prawne, takie jak np. wnioski o uchylenie czynności prawnych dłużnika, które mogą prowadzić do odzyskania przeniesionego majątku. Działamy zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego, aby zabezpieczyć Twoje interesy i zwiększyć szanse na odzyskanie należności.

Wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń transakcji handlowych minimalizujących ryzyko braku zaspokojenia wierzycieli:

Nasza działalność nie kończy się na odzyskaniu należności. Pomagamy również w zabezpieczeniu Twojej przyszłej działalności handlowej przez wdrożenie różnych form zabezpieczeń, takich jak np. weksle, poręczenia, gwarancje bankowe czy zastawy. Analizujemy Twoje umowy i transakcje pod kątem potencjalnych ryzyk i proponujemy optymalne rozwiązania, które pomogą zminimalizować ryzyko finansowe w przyszłości.

Twoje problemy to
nasza praca

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

Poprzez te kompleksowe usługi, pomagamy Ci nie tylko odzyskać Twoje obecne należności, ale również zabezpieczamy Twoją działalność przed przyszłymi problemami z płatnościami. Wierzymy, że skuteczna windykacja to nie tylko reagowanie na problemy, ale również ich zapobieganie.