logo, kancelaria adwokacka legionowo

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej: kluczowe informacje

Spis treści

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej: kluczowe informacje

W Polsce, samowola budowlana to poważny problem, który dotyczy wielu właścicieli nieruchomości. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, skupiając się na kluczowych aspektach uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej.

Czym jest samowola budowlana?

Chociaż dokładna definicja samowoli budowlanej nie jest zawarta w przepisach prawa, powszechnie przyjmuje się, że mamy z nią do czynienia, gdy budowa jest realizowana bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia.

samowola budowlana

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej

Mimo że miało być prościej, w praktyce bywa różnie. Często organy nadzoru stawiają przed właścicielami różne trudności, a o prawo do uproszczonej legalizacji trzeba walczyć nawet w sądzie. Jednak warto podkreślić, że zakres przypadków, w których można skorzystać z uproszczonej procedury, jest dość szeroki.

Przepisy wprowadzają uproszczone zasady legalizacji samowoli budowlanej, które dotyczą obiektów budowlanych powstałych nielegalnie, ale które istnieją już od co najmniej 20 lat. Właściciel lub zarządca obiektu może wystąpić do organu nadzoru budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Co ważne, w ramach tego postępowania można uzyskać zwolnienie z opłaty legalizacyjnej, pod warunkiem samodzielnego zgłoszenia samowoli.

Procedura i wymagane dokumenty

W ramach uproszczonego postępowania, organ nadzoru budowlanego wymaga przedłożenia pewnych dokumentów, takich jak oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu czy ekspertyza techniczna potwierdzająca bezpieczeństwo obiektu. Warto zwrócić uwagę, że w tej procedurze organ nie bada zgodności obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy warunkami zabudowy.

Decyzja o legalizacji

Po przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, organ nadzoru budowlanego podejmuje decyzję o legalizacji obiektu. Jeśli dokumenty są niekompletne lub obiekt nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, może zostać wydana decyzja o jego rozbiórce.

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej: podsumowanie

Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej to ważny krok w kierunku uregulowania statusu wielu obiektów w Polsce. Dzięki niej właściciele zbudowanych niezgodnie z przepisami obiektów mają szansę na ich legalizację i uniknięcie konieczności ich rozbiórki. Jeśli jesteś właścicielem takiego obiektu, warto zapoznać się z nowymi przepisami i rozważyć skorzystanie z uproszczonej procedury legalizacji.

Udostępnij ten post: