logo, kancelaria adwokacka legionowo

Uniewinnienie w sprawie karnej

Klient naszej Kancelarii, Prezes zarządu dużej spółki z branży budowlanej, został uniewinniony od popełnienia zarzucanych mu czynów. Nasz Klient został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 220 Kodeksu karnego oraz art. 156 Kodeksu karnego.

Przestępstwo z art. 220 Kodeksu karnego polega na niedopełnieniu obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz narażeniu przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast przestępstwo z art. 156 Kodeksu karnego polega na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd w pełni podzielił stanowisko obrony w tej sprawie. Zgromadzony materiał dowodowy jasno wykazał, że w zakładzie pracy doszło do nieszczęśliwego wypadku, a naszemu Klientowi nie da się przypisać odpowiedzialności karnej, chociażby ze względu na brak wymaganego związku przyczynowego. W toku postępowania sądowego, skutecznie podważyliśmy również opinię biegłego, na której oparty został akt oskarżenia.

Obrońcą w tej sprawie był partner Kancelarii, adwokat Łukasz Jabłoński.