logo, kancelaria adwokacka legionowo

Skarga pauliańska, czyli jak wierzyciele mogą się chronić przed nieuczciwymi dłużnikami?

Spis treści

Skarga pauliańska, czyli jak wierzyciele mogą się chronić przed nieuczciwymi dłużnikami?

Instytucja skargi pauliańskiej, choć brzmi skomplikowanie, jest niezwykle ważnym narzędziem prawnym, które chroni wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami dłużników. W niniejszym wpisie postaramy się w przystępny sposób wyjaśnić, czym jest skarga pauliańska, jak działa i kiedy można z niej skorzystać. Jesteś ciekawa/y? Czytaj dalej!

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska jest instytucją prawną, która pozwala wierzycielom na ochronę ich interesów w sytuacji, gdy dłużnik dokonuje czynności prawnych z ich (wierzycieli) pokrzywdzeniem. Mówiąc prościej, jest to narzędzie umożliwiające wierzycielom unieważnienie takich działań dłużnika, które mają na celu ukrycie majątku i uniknięcie spłaty zobowiązań.

Windykacja należności

Podstawy prawne skargi pauliańskiej

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, skarga pauliańska może być zastosowana w kilku przypadkach:

  1. Działanie z pokrzywdzeniem wierzycieli — jeśli dłużnik dokonuje czynności prawnej, w wyniku której staje się niewypłacalny lub bardziej niewypłacalny niż wcześniej, wierzyciele mogą podjąć działania prawne.
  2. Świadomość dłużnika — dłużnik musi działać ze świadomością, że jego działania mogą pokrzywdzić wierzycieli.
  3. Wiedza osoby trzeciej — osoba, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika, musi wiedzieć lub mogła wiedzieć, że dłużnik działał na szkodę wierzycieli.

Jakie czynności mogą być zaskarżone?

W skardze pauliańskiej można zaskarżyć tylko te czynności prawne dłużnika, które są ważne i prowadzą do jego niewypłacalności lub jej pogłębienia, jednocześnie przynosząc korzyść osobie trzeciej. Mogą to być zarówno czynności odpłatne, jak i nieodpłatne. Do zaskarżalnych czynności zaliczają się:

  1. Umowy — takie jak umowy sprzedaży czy darowizny,
  2. Czynności jednostronne — np. wypowiedzenie przez dłużnika korzystnej umowy,
  3. Uchwały — np. podejmowane przez organy spółek kapitałowych,
  4. Czynności procesowe — np. ugoda sądowa, uznanie powództwa, cofnięcie pozwu z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczenia,
  5. Zaniechania dłużnika — sytuacje, w których dłużnik nie podejmuje działań prowadzących do zwiększenia swojego majątku, co skutkuje jego uszczupleniem.

Jaki jest termin na wniesienie skargi pauliańskiej?

Powództwo pauliańskie musi być wniesione w ciągu pięciu lat od daty dokonania zaskarżanej czynności prawnej. Termin ten jest nieprzekraczalny, co oznacza, że po jego upływie wierzyciel traci możliwość wniesienia skargi. Ważne jest, aby pamiętać, że liczy się data dokonania czynności, a nie moment, w którym wierzyciel dowiedział się o jej istnieniu.

Podsumowanie

Jak widać, skarga pauliańska jest instytucją prawną, która chroni wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami dłużników. Dzięki niej wierzyciele mogą unieważniać czynności prawne dokonane przez dłużnika z zamiarem uniknięcia spłaty zobowiązań. Zrozumienie i umiejętne korzystanie z tego narzędzia może znacząco zwiększyć szanse na odzyskanie należności i ochronę swoich interesów.

Jeśli jesteś wierzycielem i podejrzewasz, że dłużnik działa na Twoją szkodę — zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci w przygotowaniu i wniesieniu skargi pauliańskiej.

Udostępnij ten post: