logo, kancelaria adwokacka legionowo

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Spis treści

Istnieją różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które mają na celu pomoc firmom w trudnych sytuacjach finansowych, aby mogły one nadal funkcjonować i prowadzić działalność gospodarczą. W najbliższym czasie, coraz więcej polskich firm może potrzebować pomocy w formie restrukturyzacji. W dobie szalejącej inflacji i rosnących cen zdecydowanie warto mieć wiedzę, która pomoże Ci odróżnić od siebie procesy restrukturyzacyjne.

Typy postępowań restrukturyzacyjnych

W polskim prawie są cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych. Każde z nich ma swoje specyficzne cechy i może być lepiej lub gorzej dopasowane do konkretnej sytuacji finansowej firmy.

Prawnik rozważa rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W tym postępowaniu, dłużnik negocjuje układ z wierzycielami jeszcze przed złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie przez sąd. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej formalne i najmniej ingerujące w działalność dłużnika. Może być szczególnie korzystne dla firm, które mają niewielką liczbę wierzycieli lub które są w stanie szybko osiągnąć porozumienie z wierzycielami. Aby zainicjować takie postępowanie, wartość spornych zobowiązań nie może przekroczyć 15% wszystkich wierzytelności kwalifikujących się do głosowania w sprawie układu.

Przyspieszone postępowanie układowe

Jest to uproszczona wersja postępowania układowego. Przyspieszone postępowanie układowe jest szczególnie korzystne dla firm, które są w stanie szybko negocjować układ z wierzycielami. Podobnie jak w poprzednim przypadku, to postępowanie jest możliwe, jeżeli wartość spornych wierzytelności nie przekracza 15% sumy wszystkich wierzytelności kwalifikujących się do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe

Ten rodzaj postępowania polega na negocjowaniu i przyjęciu układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Układ jest dokumentem określającym nowe warunki spłaty zobowiązań dłużnika. Postępowanie jest możliwe do prowadzenia, jeżeli wartość spornych wierzytelności przekracza 15% sumy wszystkich wierzytelności kwalifikujących się do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Jest procesem o złożonej strukturze, którego przeprowadzenie nie jest uzależnione od procentowego udziału spornych wierzytelności. Zgodnie z przepisami, podczas postępowania sanacyjnego następuje przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem dłużnika przez zarządcę. Dłużnik może jednak zatrzymać kontrolę nad majątkiem tylko w określonych, ściśle zdefiniowanych sytuacjach, ograniczonych do czynności z zakresu zwykłego zarządu.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych - podsumowanie

Proces restrukturyzacji jest złożony i wymaga zarówno znajomości prawa, jak i umiejętności negocjacyjnych. Zazwyczaj prowadzony jest pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który pomaga firmie w analizie jej sytuacji finansowej, opracowaniu planu restrukturyzacjyjnego, negocjacjach z wierzycielami i wdrożeniu planu.

Chociaż postępowanie restrukturyzacyjne może być trudne i stresujące, dla wielu firm jest to najbardziej odpowiedni sposób na radzenie sobie z problemami finansowymi i uniknięcie upadłości. To szansa na odzyskanie stabilności finansowej i kontynuowanie działalności.

Udostępnij ten post: