logo, kancelaria adwokacka legionowo

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

restrukturyzacje i upadłości

W naszej kancelarii adwokackiej specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw i osób fizycznych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jak również dla wierzycieli w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
W Kancelarii Jabłońska Jabłoński rozumiemy, że każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i dostosowanej strategii. Nasze doświadczenie i wiedza prawna pozwalają nam oferować skuteczne i innowacyjne rozwiązania, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i celów naszych klientów. Pracujemy z pełnym zaangażowaniem, by zapewnić naszym klientom najlepszą możliwą ochronę ich interesów.

 

Restrukturyzacje Warszawa

Nasze usługi w zakresie restrukturyzacji i upadłości obejmują:

 • wsparcie dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • przygotowanie dokumentów i analiz pod kątem otwarcia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego
 • kompleksowe doradztwo i reprezentacja w toku sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
 • doradztwo przy restrukturyzacji pozasądowej: restrukturyzacji finansowania, zatrudnienia, organizacyjnej, majątkowej czy korporacyjnej
 • obsługa postępowań upadłościowych, zarówno po stronie dłużnika, jak również wierzyciela
 • badanie stanu prawnego przedsiębiorców w celu ustalenie czy zaistniał stan niewypłacalności przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja dłużników i wierzycieli w toku postępowania upadłościowego
 • obrona dłużnika przed wnioskiem wierzyciela o ogłoszenie upadłości
 • prowadzenie spraw w przedmiocie orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • prowadzenie sprawy dotyczących upadłości konsumenckiej, w szczególności związanych z byłymi członkami organów spółek i byłych przedsiębiorców

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji:

Pomagamy przedsiębiorstwom w przezwyciężaniu trudności finansowych poprzez opracowywanie i wdrażanie planów restrukturyzacyjnych. Nasze działania skupiają się na analizie finansowej przedsiębiorstwa, identyfikacji obszarów do poprawy oraz opracowaniu strategii umożliwiających kontynuację działalności. Wspieramy również w negocjacjach z wierzycielami, zapewniając optymalne rozwiązania dla obu stron.

Prawo upadłościowe:

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej procesów upadłościowych. Oferujemy doradztwo i reprezentację zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. Nasze usługi obejmują przygotowanie i złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentację w postępowaniach sądowych, a także pomoc w zarządzaniu majątkiem.

Wsparcie prawne dla wierzycieli:

Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pomagając w odzyskiwaniu należności oraz ochronie ich praw i interesów. Zapewniamy doradztwo w zakresie zgłaszania wierzytelności, uczestniczenia w zgromadzeniach wierzycieli oraz w negocjacjach z dłużnikami.

Ocena ryzyka i doradztwo prewencyjne:

Dla przedsiębiorstw, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym, oferujemy doradztwo prewencyjne, w tym analizę ryzyka upadłościowego oraz opracowywanie strategii minimalizacji tego ryzyka.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Państwu w znalezieniu najlepszego rozwiązania w trudnych sytuacjach finansowych.

Wsparcie dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego:

Świadczymy wszechstronne wsparcie dla dłużników i wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Obejmuje to analizę finansową i prawną sytuacji, doradztwo w zakresie najlepszych dostępnych opcji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz reprezentację w negocjacjach i przed sądami, pełnienie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego. Naszym celem jest znalezienie optymalnych rozwiązań dla naszych klientów, zarówno w celu ochrony ich interesów, jak i dążenia do satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu.

Wsparcie Dłużników Warszawa

Przygotowanie dokumentów i analiz pod kątem otwarcia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego:

Specjaliści z naszej kancelarii zajmują się przygotowywaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Dokumentacja ta obejmuje, m.in. wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny, a także szczegółowe analizy finansowe i prawne. Nasza praca skupia się na zapewnieniu, że wszelkie dokumenty są skrupulatnie przygotowane i spełniają wymagania prawne, aby proces mógł przebiegać sprawnie i efektywnie.

Kompleksowe doradztwo i reprezentacja w toku sądowych postępowań restrukturyzacyjnych:

W toku sądowych postępowań restrukturyzacyjnych reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie procesu, od składania wniosku, przez udział w rozprawach, aż po zatwierdzenie planu restrukturyzacji. Adwokat Łukasz Jabłoński posiada profesjonalną licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dzięki naszemu doświadczeniu, zapewniamy profesjonalne doradztwo, mające na celu skuteczną realizację planu restrukturyzacji i ochronę ich interesów.

Kompleksowe doradztwo Warszawa

Doradztwo przy restrukturyzacji pozasądowej:

Oferujemy doradztwo w zakresie restrukturyzacji pozasądowej, obejmującej aspekty finansowe, zatrudnienie, organizację, majątek czy strukturę korporacyjną przedsiębiorstwa. Nasze działania skupiają się na negocjacjach z wierzycielami, opracowywaniu planów naprawczych oraz doradztwie w zakresie optymalizacji struktur operacyjnych i finansowych.

Obsługa postępowań upadłościowych:

Reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych. Nasza praca obejmuje przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentację w postępowaniach sądowych oraz doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem i odzyskiwania należności przez wierzycieli.

Adwokat Warszawa

Badanie stanu prawnego przedsiębiorców w celu ustalenia czy zaistniał stan niewypłacalności:

Specjaliści z naszej kancelarii przeprowadzają szczegółowe analizy prawne i finansowe, aby ustalić, czy przedsiębiorstwo znalazło się w stanie niewypłacalności. Dzięki temu możemy doradzić naszym klientom najlepszą strategię działania w ich obecnej sytuacji finansowej.

Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości:

Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasza praca obejmuje szczegółową analizę sytuacji klienta i dopilnowanie, aby wniosek był kompletny i spełniał wszystkie wymogi prawne.

Wnioski Upadłość Warszawa
Reprezentacja dłużników w sądzie Warszawa

Reprezentacja dłużników i wierzycieli w toku postępowania upadłościowego:

W trakcie postępowania upadłościowego zapewniamy naszym klientom profesjonalną reprezentację prawną. Dla dłużników oznacza to pomoc w zarządzaniu procesem upadłości, natomiast dla wierzycieli – maksymalizację szans na odzyskanie należności.

Obrona dłużnika przed wnioskiem wierzyciela o ogłoszenie upadłości:

Reprezentujemy dłużników w przypadkach, gdy wierzyciele wnioskują o ich upadłość. Nasze działania skupiają się na ochronie praw i interesów dłużników, w tym na zakwestionowaniu podstaw prawnych wniosku wierzyciela.

Obrona Warszawa

Prowadzenie spraw w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej:

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w zakresie obrony, jak i wnioskowania o nałożenie takiego zakazu.

Prowadzenie spraw dotyczących upadłości konsumenckiej:

Specjalizujemy się w obsłudze upadłości konsumenckiej, w tym dla byłych członków organów spółek i przedsiębiorców. Oferujemy wszechstronne wsparcie na każdym etapie tego procesu, od przygotowania wniosku, przez reprezentację w postępowaniu, aż po zakończenie postępowania upadłościowego.

Twoje problemy to
nasza praca

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

Zdajemy sobie sprawę, że procesy restrukturyzacyjne mogą być skomplikowane i stresujące dla wszystkich stron. Łączymy nasze umiejętności prawne z doświadczeniem restrukturyzacyjnym, aby zapewnić naszym klientom wszechstronne, kompetentne i empatyczne wsparcie. Zapraszamy do współpracy, aby wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania dla Państwa sytuacji.