logo, kancelaria adwokacka legionowo

Procedura sygnalisty AML

Spis treści

Porcedura sygnalisty AML, co to?

Procedura sygnalisty AML to proces, dzięki któremu instytucje finansowe oraz pozostałe podmioty zobowiązane mogą zidentyfikować i zgłosić podejrzane działania związane z praniem pieniędzy. Podejrzane transakcje mogą obejmować, ale nie ograniczać się do, dużych przekazów pieniężnych, częstych transakcji o niskiej wartości, które razem sumują się do kwoty równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro (warto zwrócić uwagę na to, że limit 10.000 euro nie dotyczy tylko jednej operacji, ale również kilku powiązanych ze sobą operacji). Podczas analizy AML warto również zwrócić uwagę na działania klientów, które nie pasują do ich normalnego profilu finansowego.

Komu zgłaszane są podejrzane transakcje?

Po zgłoszeniu podejrzanej transakcji, instytucja finansowa ma obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednim organom ścigania. W przypadku Polski, takim organem jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). To on podejmuje decyzję o dalszych działaniach, które mogą obejmować dochodzenie policyjne lub skierowanie sprawy do prokuratury.

Co oznacza AML?

Jak wygląda procedura sygnalisty AML?

Pierwszym krokiem w procedurze sygnalisty AML jest identyfikacja podejrzanej transakcji. Jeśli pracownik wyżej wspomnianych instytucji zauważy transakcję, która wydaje się podejrzana, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu. Następnie, zgłoszenie to jest przekazywane do odpowiedniego działu w podmiocie, który przeprowadzi dalsze dochodzenie. Naruszenie można również zgłosić bezpośrednio do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Warto dodać, że przekazanie zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Zgłoszenie naruszenie AML do GIIF.

Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:
  • w postaci elektronicznej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres poczty elektronicznej– sygnalisci.GIIF@mf.gov.pl;
  • w postaci papierowej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres do korespondencji: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Zespół ds. sygnałów w sprawach prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu, Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, Z dopiskiem: „w kancelarii nie otwierać”.

Generalny Inspektor przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w obszarze COMPLIANCE I PROCEDURY AML Kancelaria Jabłońska & Jabłoński może Ci pomóc.

Czy procedura sygnalisty AML jest skuteczna?

Choć procedura sygnalisty AML nie jest doskonała, to jednak jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z praniem pieniędzy. W Polsce, jak i na całym świecie, procedura ta pozwoliła na wykrycie wielu przypadków prania pieniędzy, co potwierdza jej skuteczność.

Podsumowanie

Zrozumienie procedury sygnalisty AML to klucz do skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zasady te pomagają chronić stabilność finansową naszego kraju, a także zabezpieczają instytucje finansowe i ich klientów przed oszustwami finansowymi. Pamiętaj, że edukacja i ciągłe szkolenie są niezbędne dla prawidłowego stosowania procedury sygnalisty AML.

Sprawdź: Co oznacza AML?

Udostępnij ten post: