logo, kancelaria adwokacka legionowo

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

Prawo pracy

Od lat ugruntowujemy swoją pozycję jako renomowana kancelaria świadcząca usługi prawne na najwyższym poziomie. Jedną ze znaczących specjalizacji kancelarii jest prawo pracy, dziedzina prawa szczególnie ważna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Prawo pracy to obszar, który wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności. Kancelaria Adwokacka Jabłońska Jabłoński z sukcesem łączy obie te cechy, oferując swoim klientom kompleksową obsługę prawną. Specjaliści z kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w doradztwie, reprezentowaniu klientów przed sądami, a także w negocjacjach. Kancelaria specjalizuje się również w rozwiązywaniu sporów pracowniczych, w tym w negocjacjach dotyczących zwolnień grupowych, restrukturyzacji czy mobbingu.

Prawo Pracy Warszawa

Nasze usługi w zakresie prawa pracy obejmują:

  • bieżąca obsługa prawna pracodawców
  • przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy
  • doradztwo prawne w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych
  • wsparcie w obszarze systemów wynagradzania i premiowania pracowników
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej regulaminów oraz procedur wewnętrznych i polityk (np. polityki antydyskryminacyjne czy korzystania z mienia służbowego)
  • reprezentacja po stronie pracodawców, jak również pracowników w sporach sądowych
  • przygotowywanie audytów prawno-pracowniczych
  • pomoc prawna przy zatrudnianiu cudzoziemców
  • wsparcie w sprawach dotyczących ZUS, w tym podczas kontroli ZUS

Bieżąca obsługa prawna pracodawców:

Kancelaria oferuje stałe wsparcie w bieżących sprawach prawnych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Obejmuje to doradztwo w zakresie stosowania prawa pracy, interpretację przepisów, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pracowniczych. Dzięki stałej współpracy, pracodawcy mogą podejmować szybkie i świadome decyzje, minimalizując ryzyko prawne.

Przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy:

Specjaliści z kancelarii pomagają w tworzeniu wszystkich rodzajów dokumentów pracowniczych, takich jak umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, aneksy czy porozumienia rozwiązujące stosunek pracy. Zapewniają, że dokumentacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym, chroniąc zarówno interesy pracodawcy, jak i pracownika. Przygotowują dokumentację związaną ze zmianami stanowisk, wynagrodzeń czy warunków pracy.

Doradztwo prawne w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych:

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesie zwalniania pracowników, zarówno w przypadkach zwolnień indywidualnych, jak i grupowych. Obejmuje to przygotowanie planu zwolnień, doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów, pomoc w negocjacjach z pracownikami i ich reprezentantami, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji, takiej jak pisma informacyjne czy porozumienia.

Wsparcie w obszarze systemów wynagradzania i premiowania pracowników:

Kancelaria doradza w projektowaniu i wdrażaniu systemów wynagradzania i premiowania, które są zgodne z prawem, transparentne i efektywne. Obejmuje to analizę obecnych systemów wynagrodzeń, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracy, jak również pomoc w tworzeniu systemów bonusowych i premiowych.

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej regulaminów oraz procedur wewnętrznych i polityk:

Specjaliści pomagają w opracowywaniu regulaminów pracy, kodeksów etycznych, polityk antydyskryminacyjnych, regulaminów korzystania z mienia służbowego oraz innych wewnętrznych dokumentów. Pomoc taka zapewnia, że dokumenty te są nie tylko zgodne z prawem, ale również jasne, zrozumiałe i dostosowane do kultury organizacyjnej firmy.

Pracownicy Warszawa

Reprezentacja po stronie pracodawców, jak również pracowników w sporach sądowych:

Kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych dotyczących prawa pracy, w tym w sprawach o niezgodne z prawem zwolnienia, naruszenia praw pracowniczych, mobbingu, dyskryminacji czy sporach o wynagrodzenie. Reprezentacja obejmuje przygotowanie dokumentacji procesowej, reprezentację przed sądem oraz doradztwo strategiczne.

Przygotowywanie audytów prawno-pracowniczych:

Audyty te mają na celu ocenę zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa pracy. Obejmują analizę dokumentacji pracowniczej, procedur HR, polityk wewnętrznych, a także praktyk stosowanych w firmie. Na podstawie audytu kancelaria sugeruje niezbędne zmiany i działania naprawcze.

Pomoc Prawna Warszawa

Pomoc prawna przy zatrudnianiu cudzoziemców:

Kancelaria Jabłońska Jabłoński Adwokaci oferuje wszechstronną pomoc prawną w zakresie zatrudniania obcokrajowców. W dzisiejszych czasach rynek pracy staje się coraz bardziej globalny, a zatrudnianie pracowników z innych krajów może być kluczowe dla rozwoju firmy. Specjaliści z kancelarii pomagają pracodawcom w zrozumieniu i zastosowaniu polskich przepisów imigracyjnych oraz prawa pracy. Usługi te obejmują pomoc w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na pracę i pobyt, doradztwo w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz wsparcie w procesie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Kancelaria świadczy również pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i reprezentacji przed urzędami, co jest szczególnie ważne w świetle często zmieniających się przepisów i wymagań administracyjnych.

Wsparcie w sprawach dotyczących ZUS, w tym podczas kontroli ZUS:

Kancelaria Jabłońska Jabłoński oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wszystkich spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wiedza ekspercka w tym obszarze jest nieoceniona, ponieważ przepisy ubezpieczeniowe są skomplikowane i często ulegają zmianom. Do usług kancelarii należy doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczania składek ZUS, optymalizacji obciążeń ubezpieczeniowych, a także wsparcie w przypadku kontroli przeprowadzanych przez ZUS. Specjaliści pomagają w przygotowaniu do kontroli, reprezentują klienta podczas jej trwania, a także świadczą pomoc w przypadku ewentualnych sporów czy odwołań od decyzji ZUS. Usługi te są zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw, które muszą zmierzyć się z zawiłościami polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Twoje problemy to
nasza praca

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

Nasza kancelaria to także miejsce, gdzie pracownicy otrzymują fachową pomoc w zabezpieczeniu swoich praw, jak choćby w sprawach związanych z niewypłaceniem wynagrodzenia czy nieprawidłowościami w umowach o pracę. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy i głębokiemu zrozumieniu specyfiki polskiego rynku pracy, Kancelaria Jabłońska Jabłoński skutecznie wspiera swoich klientów w osiąganiu ich celów i rozwiązywaniu problemów.