logo, kancelaria adwokacka legionowo

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

prawnik zamówienia publiczne warszawa

Warszawa jako stolica Polski, jest centrum życia gospodarczego, politycznego i administracyjnego kraju. To tutaj znajdują się główne organy decyzyjne w zakresie zamówień publicznych oraz siedziby największych firm i instytucji publicznych. Pomoc prawnika specjalizującego się w prawie zamówień publicznych w Warszawie to inwestycja, która może przynieść znaczące korzyści każdej organizacji lub przedsiębiorcy chcącemu skutecznie konkurować na rynku przetargów publicznych. Warto zatem wybrać specjalistę, który zapewni kompetentne wsparcie prawne, zwiększając tym samym szanse na sukces w tej skomplikowanej i wymagającej dziedzinie prawa. Partner naszej kancelarii – adwokat Łukasz Jabłoński chętnie Ci w tym pomoże.

Prawo zamówień publicznych to jeden z najbardziej złożonych i dynamicznie zmieniających się obszarów prawa w Polsce. Znajomość aktualnych przepisów i procedur jest kluczowa zarówno dla instytucji publicznych, jak i prywatnych przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie uczestniczyć w przetargach. Zapewnimy Ci zapewnić niezbędne wsparcie, umożliwiając osiąganie optymalnych rezultatów.

Warszawa zamówienia publiczne

Dlaczego warto zatrudnić prawnika specjalizującego się w prawie zamówień publicznych?

 1. Zrozumienie i stosowanie przepisów: Prawo zamówień publicznych w Polsce jest regulowane przez szczegółowe przepisy, które określają sposób przygotowania, przeprowadzania oraz rozstrzygania przetargów. Specjalista z tego obszaru prawa pomoże zrozumieć te przepisy i zastosować je w praktyce, co jest szczególnie ważne w świetle częstych zmian legislacyjnych.
 2. Reprezentacja przed organami nadzorczymi: W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub konfliktów związanych z procesem przetargowym, doświadczony prawnik może reprezentować interesy klienta przed właściwymi organami, takimi jak Krajowa Izba Odwoławcza. Profesjonalna reprezentacja prawna zwiększa szanse na pomyślne rozwiązanie sporów.
 3. Optymalizacja dokumentacji przetargowej: Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych może pomóc w przygotowaniu i optymalizacji dokumentacji przetargowej tak, aby była ona zgodna z obowiązującymi wymogami, co znacząco zwiększa szanse na wygraną w przetargu.
 4. Doradztwo strategiczne: Współpraca z doświadczonym prawnikiem umożliwia nie tylko uniknięcie błędów i potencjalnych strat, ale także wykorzystanie dostępnych możliwości w sposób najbardziej efektywny. Prawnik może doradzać w kwestiach strategicznych, pomagając planować działania w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnych korzyści.
 5. Ochrona prawna: W procesie zamówień publicznych często dochodzi do różnego rodzaju zawirowań prawnych. Prawnik nie tylko pomoże zabezpieczyć interesy swojego klienta, ale także zaoferuje wsparcie w przypadku potrzeby obrony praw w sądzie.

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBEJMUJĄ:

 • obsługa prawna na każdym z etapów procesu udzielania zamówień publicznych
 • przygotowywanie analiz prawnych ofert w zakresie zgodności z wymaganiami zamawiającego
 • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i przystąpień do postępowań odwoławczych oraz reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • przygotowywanie skarg do Sądu Okręgowego oraz reprezentowanie Klientów przed Sądem Okręgowym
 • zapewnienie pełnego wsparcia prawnego na etapie wykonywania zamówień
 • sporządzanie opinii prawnych i przeprowadzanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych

OBSŁUGA PRAWNA NA KAŻDYM Z ETAPÓW PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo wspiera zamawiających oraz wykonawców na każdym etapie procesu w przedmiocie udzielania zamówień publicznych, tj. od momentu ogłoszenia o przetargu, aż do etapu uzyskania zamówienia. Prawo zamówień publicznych regulowane jest przez przepisy ustawy, które wymagają dokładnej znajomości i odpowiedniego stosowania. Adwokat z naszej Kancelarii odpowie na Twoje pytania oraz pomoże w zagadnieniach związanych z prawem zamówień publicznych.

PRZYGOTOWYWANIE ANALIZ PRAWNYCH OFERT W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

Podejmujemy się ocen prawnych związanych z zagadnieniami z prawa zamówień publicznych oraz weryfikujemy oferty wykonawców pod kątem ich zgodności z dokumentacją zamawiającego. Celem tej analizy jest upewnienie się, że dokumentacja spełnia wszystkie wymagania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Bardzo wnikliwie dokonujemy analizy dokumentacji przetargowej zgromadzonej w ramach danego postępowania.  Przygotowujemy pisma adresowane do wykonawców w trakcie postępowania przetargowego.

Badamy również prawidłowość i poprawność ofert konkurentów. Ma to na celu ustalenie czy oferty innych wykonawców spełniają wszystkie warunki i kryteria określone w dokumentacji zamawiającego.

Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w przetargu jako duża firma w Warszawie czy jesteś też właścicielem małej firmy w Legionowie, nasza Kancelaria Adwokacka w pełni zadba o Twoje interesy.

PRZYGOTOWYWANIE PISM I ŚRODKÓW ZASKARŻENIA DO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ I SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ REPREZENTOWANIE KLIENTÓW PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ ORAZ PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM:

Każdy wykonawca może znaleźć się w sytuacji, kiedy potrzebne jest skorzystanie ze środków ochrony prawnej. Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo to przede wszystkim doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. W ramach współpracy z naszymi Klientami, dokonujemy analizy zasadności wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Sporządzamy odwołania oraz przystąpienia do odwołań, jak również reprezentujemy Klientów w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach przed Sądem Okręgowym w Warszawie wywołanych przygotowaną przez Kancelarię skargą.

Współpraca z Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo w przygotowaniu środków zaskarżenia i reprezentacji przede wszystkim przed Krajową Izbą Odwoławczą to pewność, że sprawy Klienta będą należycie zabezpieczone. Nasze profesjonalne wsparcie pomaga chronić ich prawa, zwłaszcza w sytuacjach, gdy naruszane są przepisy prawa zamówień publicznych.

ZAPEWNIENIE PEŁNEGO WSPARCIA PRAWNEGO NA ETAPIE WYKONYWANIA ZAMÓWIEŃ:

Nasz zespół adwokatów wspiera wykonawców nie tylko na etapie pozyskiwania zamówień publicznych, ale również w procesie wykonywania zamówień. Wspieramy Klientów w przypadku spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Staramy się rozwiązywać spory w sposób pozasądowy, negocjując z drugą stroną w celu osiągnięcia korzystnego porozumienia. Jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo reprezentuje Klienta w postępowaniach sądowych, dążąc do ochrony jego interesów. Jeśli Klient ponosi stratę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez drugą stronę, dobrze wiemy w jaki sposób skutecznie pomagać w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i to robimy. Ustalamy czy wystąpiła szkoda i w jakiej wysokości, przygotowujemy pozew lub inne pisma procesowe oraz reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych, aby uzyskać odpowiednie odszkodowanie za poniesione straty.

SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Przygotowujemy opinie prawne odnoszące się do zagadnień przetargowych. Opinie te pomagają Klientom zrozumieć czy ich działania są zgodne z przepisami oraz pozwalają uniknąć potencjalnych ryzyk i podejmować świadome decyzje.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Szkolenia są dedykowane zarówno przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, jak i pracownikom sektora publicznego. Każdy adwokat z naszej Kancelarii specjalizujący się w prawie zamówień publicznych prowadząc szkolenie dzieli się swoją wiedzą i posiadanym doświadczeniem w praktyce.

Sporządzanie opinii prawnych i organizowanie szkoleń to środki, które pozwalają na zapewnienie, że uczestnicy procesów zamówień publicznych działają zgodnie z obowiązującym prawem i zrozumieniem procedur. Dzięki szkoleniom wszyscy uczestnicy postępowań przetargowych zyskują lepsze zrozumienie przepisów prawa, co pomaga unikać błędów, sporów i nieprawidłowości.

prawnik zamówienia publiczne warszawa

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

W świecie biznesu, konieczność posiadania solidnej wiedzy prawnej jest kluczowa. Zasady prawne, które regulują biznes, są skomplikowane i dynamiczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań i okoliczności. Zawsze staramy się dostarczać usługi, które przynoszą realne korzyści naszym klientom.