logo, kancelaria adwokacka legionowo

Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania finansowe firmy

Spis treści

Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania finansowe firmy

Zarząd spółki z o.o. jest organem wykonawczym, który jest powoływany na podstawie decyzji wspólników. Minimalny skład zarządu to jeden członek, którym jest zazwyczaj prezes zarządu. Zarząd ma dwie główne role:

  • Prowadzenie spraw spółki — obejmuje to codzienne zarządzanie działalnością operacyjną, podejmowanie decyzji finansowych oraz strategicznych, a także nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników.
  • Reprezentacja spółki na zewnątrz — członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentowania spółki w relacjach zewnętrznych, w tym zawierania umów, negocjacji z partnerami biznesowymi oraz reprezentowania spółki przed sądami i urzędami.

Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania finansowe

Członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna. Oznacza to, że w przypadku, gdy spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów, wierzyciele mogą dochodzić roszczeń bezpośrednio od członków zarządu. Kluczowym pojęciem w tym kontekście jest bezskuteczność egzekucji.

Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania finansowe firmy

Jak zarząd może uniknąć odpowiedzialności?

1. Zgłoszenie wniosku o upadłość w odpowiednim czasie
Jednym z najważniejszych obowiązków zarządu jest terminowe zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli członek zarządu wykaże, że w odpowiednim czasie zgłoszono taki wniosek, może uniknąć osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.


2. Brak winy członka zarządu
Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie nastąpiło z jego winy. Oznacza to konieczność udowodnienia, że działał on z należytą starannością, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi.


3. Brak szkody dla wierzyciela
Odpowiedzialność członka zarządu może zostać również wykluczona, jeśli wykaże on, że pomimo niezgłoszenia wniosku o upadłość, wierzyciel nie poniósł żadnej szkody. Oznacza to, że niewypłacalność spółki nie miała wpływu na sytuację wierzyciela.


Dodatkowo, członkowie zarządu mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem odpowiedzialności finansowej poprzez wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie może pokrywać koszty obrony prawnej oraz odszkodowania zasądzone na rzecz wierzycieli.

Zarządzanie spółką wiąże się z wieloma wyzwaniami i dużą odpowiedzialnością — również tą finansową.
Jeżeli jesteś członkiem zarządu lub planujesz objąć tę funkcję, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy pomoże Ci lepiej chronić swoje interesy oraz interesy firmy. Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną dla zarządów spółek, pomagając w zarządzaniu ryzykiem i zabezpieczaniu się przed ewentualnymi problemami prawnymi. Zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij ten post: