logo, kancelaria adwokacka legionowo

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spis treści

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to krok, który wielu przedsiębiorców rozważa w miarę rozwoju ich biznesu. Taka transformacja może przynieść wiele korzyści. Jednak proces ten wiąże się również z szeregiem formalności prawnych, które należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak dokonać takiego przekształcenia? O tym poniżej.

Na czym polega przekształcenie?

Przekształcenie działalności gospodarczej polega na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności bez konieczności jej likwidacji. Dla wielu przedsiębiorców jest to atrakcyjna opcja, ponieważ pozwala na kontynuowanie działalności gospodarczej w nowej formie prawnej z zachowaniem wszystkich dotychczasowych praw i obowiązków. Przekształcenie może przynieść wiele korzyści, takich jak obniżenie kosztów działalności, zwiększenie kapitału, poprawa procesu decyzyjnego, zmiana zakresu odpowiedzialności oraz zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zasada kontynuacji działalności

Jedną z kluczowych zasad przekształcenia jest zasada kontynuacji, która zapewnia, że przekształcona spółka przejmuje wszystkie prawa i obowiązki swojego poprzednika. Oznacza to, że nie ma potrzeby aneksowania umów ani ponownego ubiegania się o zezwolenia, koncesje czy ulgi, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej z dniem przekształcenia. W wyjątkowych sytuacjach wspólnik może żądać odkupu swoich udziałów, na przykład, gdy głosował przeciw uchwale o przekształceniu.

Jak przebiega przekształcenie?

Proces przekształcenia JDG w spółkę z o.o. przebiega według kilku kluczowych etapów:

  1. Przygotowanie planu przekształcenia — plan przekształcenia musi być sporządzony w formie aktu notarialnego i powinien zawierać projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki, wycenę majątku oraz sprawozdanie finansowe.
  2. Zgłoszenie planu przekształcenia do KRS — plan przekształcenia musi zostać zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  3. Wyznaczenie biegłego rewidenta — sąd rejestrowy wyznacza biegłego rewidenta, który oceni plan przekształcenia.
  4. Podjęcie uchwały o przekształceniu — przedsiębiorca musi podjąć uchwałę o przekształceniu, sporządzoną w formie aktu notarialnego.
  5. Rejestracja spółki przekształconej w KRS — wniosek o rejestrację spółki przekształconej w KRS musi zostać złożony wraz z wymaganymi dokumentami.
  6. Przeniesienie majątku i zobowiązań — konieczne jest przeniesienie majątku i zobowiązań na nową spółkę oraz zawiadomienie kontrahentów i pracowników o zmianie formy prawnej.
  7. Zakończenie działalności JDG — po rejestracji spółki należy zgłosić zakończenie działalności JDG w CEIDG.

Należy także pamiętać, aby po przekształceniu zaktualizować dane we wszystkich urzędach i rejestrach, w których była zarejestrowana JDG. Dotyczy to m.in. ZUS, urzędu skarbowego, rejestru REGON oraz innych instytucji, z którymi przedsiębiorca współpracował.

Jeśli zastanawiasz się nad przekształceniem JDG w sp. z o.o. i nie wiesz, jak to zrobić — zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Udostępnij ten post: