logo, kancelaria adwokacka legionowo

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

DANE OSOBOWE (RODO)

Ochrona danych osobowych stała się jednym z kluczowych wyzwań w dzisiejszym świecie cyfrowym. Nasza firma oferuje szeroki zakres usług związanych z wdrożeniem przepisów o ochronie danych osobowych, aby wspomóc przedsiębiorców w przetwarzaniu danych zgodnie z RODO oraz w wykazaniu rozliczalności zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO.

Dane osobowe RODO

Nasze usługi w zakresie danych osobowych (RODO) obejmują:

  • przeprowadzenie audytu w zakresie wymaganej dokumentacji oraz posiadanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
  • wdrożenie indywidualnego i kompleksowego systemu ochrony danych osobowych
  • szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej z aspektów praktycznych i codziennego stosowania RODO
  • pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych
  • kompleksowe doradztwo w trakcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych
  • reprezentacja klienta przed właściwymi organami, w tym Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przeprowadzenie audytu w zakresie wymaganej dokumentacji oraz posiadanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych:

Nasza pierwsza usługa to dokładne zbadanie Twojego obecnego stanu zabezpieczeń i dokumentacji. Sprawdzimy, czy wszystkie obowiązujące procedury są na miejscu i czy zabezpieczenia techniczne są wystarczająco silne, aby chronić dane osobowe.

Wdrożenie indywidualnego i kompleksowego systemu ochrony danych osobowych:

Pomożemy Ci wdrożyć skrojony na miarę system ochrony danych. To nie tylko zapewni zgodność z RODO, ale także podniesie standardy bezpieczeństwa w całej organizacji. Podczas wdrożenia RODO pomożemy Ci również wykazać rozliczalność zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO.

Szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej z aspektów praktycznych i codziennego stosowania RODO

Żaden system nie będzie skuteczny, jeśli pracownicy nie wiedzą, jak go stosować. Dlatego oferujemy szkolenia z praktycznego stosowania RODO na różnych poziomach organizacji.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych:

Zgodnie z art. 37 RODO z obowiązkiem powołania Inspektora RODO mamy do czynienia, gdy:

  • gdy przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.
  • gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę (dotyczy to więc przykładowo profilowania i oceny osób w ramach szacowania ryzyka, w celu przyznania zniżek składek ubezpieczeniowych),
  • gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych ujawniających poglądy polityczne czy też danych dotyczących zdrowia przetwarzanych przez szpitale), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa


Jeżeli Twoja organizacja wymaga stałego nadzoru nad danymi osobowymi, skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego outsourcingu IOD.

Kompleksowe doradztwo w trakcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych:

Jesteśmy tu, aby służyć radą w każdej sytuacji – czy to kryzysowej, czy też podczas codziennej działalności. W razie wykrycia naruszeń ochrony danych osobowych pomagamy w stwierdzeniu naruszenia oraz zgłoszeniu go zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reprezentacja klienta przed właściwymi organami, w tym Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Reprezentacja przed właściwymi organami, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jest kluczowym elementem naszej oferty. Obejmuje to zarówno sytuacje, w których przedsiębiorstwo jest stroną postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego, jak i przypadki w których konieczna może się okazać skarga do sądu administracyjnego od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanej w związku z naruszeniem ochrony danych w Twojej organizacji.

Twoje problemy to
nasza praca

Jabłońska & Jabłoński Adwokaci Legionowo

Dzięki naszej pomocy możesz być pewny, że Twoje działania w obszarze ochrony danych osobowych są nie tylko zgodne z prawem, ale również optymalne z punktu widzenia biznesowego. Nasze usługa skupia się na minimalizacji ryzyka prawnego, a także na ochronie reputacji firmy. Wszystko to w trosce o to, żeby Twoje przedsiębiorstwo mogło dalej rozwijać się w sposób zrównoważony i bezpieczny.