logo, kancelaria adwokacka legionowo

Co zawiera kodeks karny skarbowy?

Spis treści

kodeks karny skarbowy? Co zawiera?

Kodeks karny skarbowy składa się z kilku części, które obejmują:

 1. Przestępstwa skarbowe – dotyczą głównie oszustw podatkowych, nieprawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych czy niepłacenia należnych podatków,
 2. Wykroczenia skarbowe – mniej poważne naruszenia dyscypliny finansów publicznych, takie jak nieprawidłowości w ewidencji sprzedaży czy opóźnienia w składaniu zeznań podatkowych.
 3. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe – określa zasady prowadzenia postępowania przez organy ścigania i sądy w sprawach skarbowych.
 4. Kary – określa rodzaje i wysokość kar za poszczególne przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Wykroczenia a przestępstwa skarbowe

Różnica pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem skarbowym polega głównie na wadze naruszenia oraz na skutkach prawnych. W skrócie:

 • Przestępstwo skarbowe to poważniejsze naruszenie prawa skarbowego, podlegające karze grzywny w stawkach dziennych, ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności.
 • Wykroczenie skarbowe jest lżejszym naruszeniem i wiąże się z karą grzywny określoną kwotowo, jednak kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej nie może przekroczyć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, kodeks określa inne czyny jako wykroczenia, nawet jeśli nie mają one charakteru finansowego.
Mężczyzna myśli co zawiera kodeks karny skarbowy?

Kary i środki karne

Kodeks karny skarbowy wprowadza różnorodne formy karania. W pierwszej kolejności myśli się o sankcjach finansowych, ale są także bardziej represyjne środki.

Kary podstawowe:

 1. Grzywna
 2. Ograniczenie wolności
 3. Pozbawienie wolności

Środki karne:

 1. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 2. Przepadek przedmiotów lub ich równowartość pieniężna
 3. Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartość pieniężna
 4. Zakaz działalności gospodarczej, zawodowej lub zajmowania stanowiska
 5. Publiczne ogłoszenie wyroku
 6. Pozbawienie praw publicznych
 7. Środki związane z próbą, takie jak warunkowe umorzenie, zawieszenie kary czy warunkowe zwolnienie.

Różnice i podobieństwa pomiędzy Kodeksem karnym a Kodeksem karnoskarbowym

Kodeks karny i Kodeks karnoskarbowy to dwie odrębne części polskiego systemu prawnego, choć oba odnoszą się do kwestii odpowiedzialności karnej.

Zakres regulacji:

Kodeks karny zajmuje się ogólną regulacją przestępstw, które są uznawane za naruszenia porządku prawnego. Odnosi się do przestępstw powszechnych oraz przestępstw gospodarczych, niekoniecznie związanych bezpośrednio z kwestiami skarbowymi czy finansowymi.

Kodeks karnoskarbowy jest dedykowany wyłącznie przestępstwom i wykroczeniom o charakterze skarbowym, takim jak unikanie opodatkowania czy oszustwa podatkowe.

Stosowanie przepisów:

Chociaż są to dwa odrębne kodeksy, w pewnych sytuacjach przepisy Kodeksu karnego mogą być stosowane w ramach postępowania karnoskarbowego, o czym stanowi Kodeks karny skarbowy.

Konsekwencje prawne:

W obu przypadkach, zarówno za przestępstwa, jak i za przestępstwa skarbowe, sprawca może zostać ukarany i wpisany do Krajowego Rejestru Karnego, co niesie za sobą długoterminowe konsekwencje prawne, takie jak trudności w znalezieniu pracy czy zakaz pełnienia pewnych funkcji publicznych.

Co do zasady prawo karne generalnie powinno stawiać na prewencję i edukację. Dlatego też wiele środków kar jest skonstruowanych w sposób, aby nie tylko ukarać sprawcę, ale również zapobiec powtarzaniu się takiego zachowania w przyszłości oraz chronić interes społeczny. Jednocześnie podkreśla się funkcję egzekucyjną wyrażoną w Kodeksie karnym skarbowym mającą na celu wyegzekwowanie uszczuplonej należności publicznoprawnej.

Udostępnij ten post: