logo, kancelaria adwokacka legionowo

Co oznacza AML?

Spis treści

AML - Anti-Money Laundering

AML to skrót od angielskiego terminu “Anti-Money Laundering”, co tłumacząc na język polski oznacza “przeciwdziałanie praniu pieniędzy”. W Polsce organem odpowiedzialnym za monitorowanie i egzekwowanie przepisów AML jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).

Kto musi wdrożyć procedurę AML?

Procedurę AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) muszą wdrożyć wszystkie instytucje finansowe, a także wiele innych podmiotów gospodarczych. Do tych instytucji należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy inwestycyjne, domy maklerskie, a także firmy oferujące usługi płatnicze czy walutowe. Ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa katalog podmiotów (tzw. „instytucji obowiązanych”), które zobowiązane są do wdrożenia AML. Zgodnie z ustawą do instytucji obowiązanych należą m.in.:
 • Przedsiębiorcy – w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro (warto zwrócić uwagę na to, że limit 10.00 euro nie dotyczy tylko jednej operacji, ale również kilku powiązanych ze sobą operacji).
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym kantory kryptowalut);
 • Krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych;
 • Księgowi i wszystkie podmioty świadczące usługi związane z doradztwem i obsługą podatkową, nawet jeżeli są to jednoosobowe biura rachunkowe;
 • Galerie sztuki i domy aukcyjne;
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro.

Kreując katalog podmiotów zobowiązanych do wdrożenia procedury AML ustawodawca kierował się specyfiką ww. branż, są to branże szczególnie ważne w procesie prania pieniędzy.
Procedura sygnalisty AML

Jak wdrożyć procedurę sygnalisty AML w 3 krokach?

 1. Przeszkolić kadrę kierowniczą oraz pracowników z zakresu AML.
 2. Zaprojektować analizy ryzyka, w której poddane zostaną analizie te obszary podmioty, które są szczególnie narażone na naruszenie zasad AML. Obszarem takim będzie np. działalność podmiotu w ramach której przyjmuje spore wpłaty gotówkowe.
 3. Zaprojektować wewnętrzną procedurę AML, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Podczas opracowywania należy postępować zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy AML, gdzie zostały opisane zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w obszarze COMPLIANCE I PROCEDURY AML Kancelaria Jabłońska & Jabłoński może Ci pomóc.

Rola pracowników w procedurze sygnalisty AML

Pracownicy instytucji finansowych odgrywają kluczową rolę w procedurze sygnalisty AML. To oni są na pierwszej linii w wykrywaniu podejrzanych transakcji. Dlatego też, edukacja i szkolenia z zakresu procedury sygnalisty AML są niezwykle ważne.

Czy istnieją specjalne certyfikacje dla pracowników w procedurze sygnalisty AML?

Tak, istnieją specjalne certyfikacje dla pracowników w procedurze sygnalisty AML. Jedną z najpopularniejszych certyfikacji jest Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Jakie obszary powinno zawierać szkolenie pracowników w procedurze sygnalisty AML?

 • Identyfikacja klienta (KYC): podstawy przeprowadzenia procesu “poznaj swojego klienta” (KYC), celem jest upewnienie się, że klient nie jest zaangażowany w pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.
 • Monitorowanie transakcji: Podmioty zobowiązane muszą monitorować transakcje przeprowadzane przez klientów w celu wykrycia jakichkolwiek podejrzanych aktywności. Podejrzane transakcje mogą obejmować duże wpłaty gotówkowe, częste i skomplikowane transakcje międzynarodowe, czy transakcje z krajami o wysokim ryzyku prania pieniędzy.
 • Zgłaszanie podejrzanych transakcji: Gdy instytucja wykryje podejrzaną transakcję, musi zgłosić to odpowiedniemu organowi nadzorczemu – w Polsce jest to Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Upewnij się, że Twoi pracownicy znają tą procedurę.
Udostępnij ten post: